poiju

Suunnitelma Kotkan saarien vesihuollosta

Tämä Kuutsalo-Seuran jäsentiedote keskittyy aikataulullisesti ajankohtaiseen vesiasiaan, josta viime jäsenkirjeessä 3/25.10.2018 kerroimme. Kirje on edelleen luettavissa myös nettisivuillamme www.kuutsalo.fi osiossa Kuutsalo-Seura>jäsenasiat>jäsenkirje. Sieltä löydät kaupunginhallituksen ja -valtuuston hyväksymät peruslinjaukset projektin eteenpäin viemiseksi.

Kymen Vesi Oy:n 27.4.2018 laatima uusi yleissuunnitelma Kotkan saariston vesihuollosta on edennyt seuraavaan vaiheeseen. Joulukuussa 2018 pidetyssä kokouksessa olivat mukana Kymen Veden henkilöstön lisäksi edustaja Senaattikiinteistöstä sekä Haapasaaresta, Kirkonmaasta ja Kuutsalosta. Saarten edustajien tarkoituksena on viestiä asiasta eteenpäin saarelaisille ja muille toimijoille.

Suunnitelmalla pyritään kehittämään vesijohtoverkon kapasiteettia saaristossa koskien Kuutsaloa, Kirkonmaaata, Haapasaarta ja Rankkia.

Käsittelemme tässä vain Kuutsaloa ja Kirkonmaata koskevaa suunnitelmaa.

Yleissuunnitelma
Kymen Vesi Oy tekee tämän vuoden aikana kartoituksen ja yleissuunnitelman. Mantereelta saarille rakennetaan vain yksi vesijohtolinja ja vanhat huonokuntoiset poistetaan. Tähän liittyen tulee huomioida seuraavaa:

Jos kiinnostuneita vettä haluavia ilmaantuu tarpeeksi, kuhunkin saareen tulee perustaa vesiosuuskunta tai yhteisö hoitamaan asiaa. Kymen Vesi Oy toteuttaa ja ylläpitää runkojohdot ja mittakaivot kussakin liitospisteessä. Sen jälkeinen verkosto on saaren osuuskunnan tai yhteisön vastuulla.  Osuuskunta voi ehdottaa ja perustella, mihin kohtaan runkoputki saareen vedetään ja määritellä perustettavien vesipisteiden paikat.

Vaihtoehtoiset, toteuttamiskelpoiset putkireitit mantereelta saariin edellyttävät kartoituksia mm. syvyydestä, maaperästä, maanomistuksesta, laivalinjoista ym.

Kustannukset
Karkea kustannusarvio on 1,2 miljoonaa euroa, josta Kotkan kaupungin osuuden oletetaan olevan 600.000 euroa. Näin arvioiden liittyjälle jää maksettavaksi 2.850 euroa, jos liittyjiä olisi 210 taloutta. Tämä määrä sisältäisi kiinnostuneet Kuutsalossa, Kirkonmaassa, Haapasaaressa ja Rankissa. Se tekee 285 e/vuosi kymmenelle (10) vuodelle jaettuna. Saaren sisäisten verkostojen rakentamiseen voi tukea hakea esimerkiksi Maaseuturahastolta.

Saarten verkostot
Kuutsalossa  perustettava vesiosuuskunta tai muu yhteisö jatkaa putkea rannasta eteenpäin kulutuspaikoille. Vesipisteistä saisi ottaa vettä sovittavan korvauksen mukaan.

Kirkonmaassa on vanha vesi- ja viemäriverkosto, jonka ympärille ollaan jo perustamassa vesiosuuskuntaa. Lisätietoa saa Seppo Rintamolta, puh. 050 0652369

Yhteyshenkilö haussa ja vesiosuuskunnan perustaminen Kuutsaloon
Vesiprojektille tarvitaan Kuutsaloon yhteyshenkilö eli hankkeen vetäjä, joka tulee osallistumaan jatkossa myös hankekokouksiin ja on yhdyshenkilö Kymen Veteen. Yhteyshenkilö kerää tietoa halukkaista ympärivuotisista ja kesävesikuluttajista sekä ehdotuksia vesipisteiden sijainnista.

Kussakin saaressa tulee perustaa myös oma vesiosuuskunta tai yhteisö, jonka muodostavat kaikki mahdolliset vedenjakeluun osallistuvat halukkaat. Vesiosuuskunnat hakevat myös itsenäisesti avustuksia,  johon saa tietoapua Kymen Vedeltä.

Aikataulu tuntuu olevan kireä. Seuraava kokous on 20.2.2019, jossa Kymen Vesi esittelee suunnitelmaluonnoksen. Tätä ennen on hyvä laittaa sana kiertämään, valita Kuutsalon yhteyshenkilö ja ryhtyä perustamaan vesiosuuskuntaa.

Nyt tarjoutuu ainutlaatuinen tilaisuus saada runkovesiputki Kuutsaloon ja saarelaisten käyttöön. Etenkin, kun Kotkan kaupunki tulisi kustannuksiin mukaan.

Kuutsalo-Seura on toiminut projektin alkuvaiheessa tiedonvälittäjänä projektin käynnistämiseksi. Seura pitäytyy tässä roolissa jatkossakin, mutta ei ole aktiivinen toimija.

Henkilöt, joihin voi ottaa yhteyttä:
Kymen Vesi Oy, p. (05) 2341
Tatu Hiltunen, tatu.hiltunen@kymenvesi.fi

Kirkonmaa
Seppo Rintamo
puh.050 0652369

Kuutsalo
Matti Sulin, Kuutsalo-Seura
puh. 044 0221527, matti.sulin@hotmail.fi

linnunpesä
Kuutsalo
0
    0
    Ostoskorisi
    Kori on tyhjä
    Scroll to Top